Koučování jinak

Koučování jinak

Koučování   chápu jako přístup, způsob komunikace a vedení lidí, metodu, která uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon.

Proč koučovat?

Jedinou konstantou našeho života je změna. Aby člověk mohl reagovat a zvládat změny musí být za své jednání odpovědný.

Koučování přispívá ke zvýšení schopnosti sebereflexe, rychlému rozvoji pracovních schopností a dovedností, rozvoji sebe organizace, využívání  vlastních možností a osobní spokojenosti.

Umění vést lidi patří k prvořadým manažerským dovednostem. Kultura řízení je při koučování založena na důvěře a respektování.

Koučování znamená změnit dlouholeté autoritativní stereotypy ve vedení lidí za vedení, které vychází  z podpory lidí, schopnosti vytvářet vztahy na základě partnerství.

Vše, co se v koučování děje je komunikace a kouč je expert na komunikaci a klient je expert na sebe a svůj život  a koučování není jen metoda,  je to přístup. Pomáhá aby se lidé dostali tam, kam potřebují - oni jako jednotlivci  i firma.

Náš koučovací přístup vychází ze znalosti procesů popsané transakční  analýzou doplněnou o systemický pohled.

Proces je supervidován dle mezinárodních standardů kladených na transakčně analytické poradce a kouče.

V individuálním koučování se zaměřujeme na:   

   1) Profesní dovednosti

   2) Výkonové koučování

   3) Životní koučování

Profesní dovednosti 

Dovednostní koučování je úzce zaměřeno na zvládnutí konkrétního úkolu, který souvisí se znalostmi a dovednostmi, například zefektivnění prezentace, jednání s obtížnými zákazníky či klienty apod.

Výkonové koučování

Výkonové koučování má širší referenční rámec.  Zaměřuje se na faktory a role,  které ovlivňují výkon koučované osoby.  Například se jedná o styly vedení, sebevědomí a riskování apod.
 

Životní koučování

Životní koučování je široce zaměřený proces, který zahrnuje celou osobnost. Pomáhá sladit nároky profesního a soukromého života, nastavení dlouhodobých cílů .... života jako celku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Zdeněk Kilian a Ivana  Feliciani (Hospodářová)

  • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz