Kdo jsme

Motto: „Jediný způsob jak měnit druhé je začít měnit sám sebe.“

AGORA-Praha, fórum pro dialog a komunikaci
Sdružuje odborníky v oblasti komunikace a dialogu, vyjednávání a řešení konfliktů, vznikla v roce 1999 na podporu vzájemného dialogu při rozvoji občanské společnosti.
 

Agora - Praha, společenství profesionálů v oblasti komunikace, osobního rozvoje, prevence a zvládání konfliktů

Adresa: U Pentlovky 469/1, 181 00 Praha 8, e-mail: info@agora-praha.cz

Co je Agora a proč jsme vznikli?

Agora je náměstí, veřejný prostor, kde se lidé setkávají, uzavírají obchody, domlouvají spolupráci, řeší spory a konflikty, mohou potkat své životní partnery, sousedy ale i zcela neznámé lidi a cizince z celého světa.

Jsme volné sdružení profesionálů, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti osobního rozvoje a budování nadprofesních klíčových kompetencí. Pro neziskové aktivity jsme založili také  občanské sdružení Agora-Praha, o.s.

Koho u nás najdete

PhDr. Ivana  Feliciani (Hospodářová), Praha
Od roku 1990 konzultantka, lektorka a kouč, původní profesí informatik. Manažerka mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci projektů US AID, Phare a Gruntdvig. Autorka publikací: „Veřejná prezentace od A do Z“ která vyšla  již ve 3. vydání a „Obchodní jednání, kde je problém?“ a "Kreativní manager". Vede online poradnu osobního rozvoje a v období 1998 až do roku 2008 vedla rubriku komunikace v časopise Personál. Členka ATKM (Asociace trenérů a konzultantů managementu), ASTD (American Society for Training Directors), a spoluzakladatelka AMCR (Asociace mediátorů České republiky) a občanského sdružení pro dialog a komunikaci Agora-Praha. V rámci Agory vedla také řečnický klub. Registrována v mezinárodním seznamů konzultantů a trenérů managementu University of Stirling, Scotland a konzultantů Evropské unie. Milovnice přírody, zvířat ( hlavně koček) a všeho krásného kolem nás. Život i práci chápe jako cestu,  tvořivý proces při kterém se stále učíme, měníme a zrajeme. Propagátorka doprovázených poutí přírodou jako efektivních  cest k osobní změně, rozvoji i řešení problémů. Absolventka tříletého kurzu  Tradiční čínské medicíny na 1.škole TCM v Praze - s cílem propojit práci s tělem, psychikou a emocemi.

 

Ivan Mareš, Stříbro
Lektor, konzultant a motivátor, specialista na víceúrovňový marketing, ve kterém podnikal do roku 1995. Zastánce carnegiovského přístupu, který si osvojil za svého působení v roli konzultanta „Dale Carnegie Training“. Certifikovaný lektor AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých), člen ATKM (Asociace trenérů a konzultantů managementu) a Regionální rady vzdělávání dospělých plzeňského kraje. Vyznavač golfového míčku, který kromě podnikání a sportu věnuje čas cestování a rodině.

Dr. Ing. Martin Dosoudil, Marčovice u Strakonic
Bývalý vicepresident holandské firmy Amafilter a vedoucí oddělení Business Development. Konec své profesní kariéry završil budováním firemních poboček v Polsku, Maďarsku, zemích bývalého SSSR a v ČR. Inicioval a financoval založení penzionu a vytvořil svérázné prostředí včetně výukového zázemí, ubytování a vegetariánské stravy. Dnes aktivní důchodce, mnohanásobný dědeček a člen Etického fóra.

 

Oldřich Balhar, Odolena Voda
Specialista na legislativu Evropské unie, odborník na posuzování, získávání a zpracování projektů v rámci strukturálních fondů EU a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, certifikovaný Euromanažer a konzultant BOZP. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Agora-Praha, členem ČSJ (Česká společnost pro jakost). Nadšený milovník historie a historického šermu a také velký gurmán a znalec dobrého jídla.

Martina Melíšková, Bc.
Absolventka Burlington County College, New Jersey, USA a Business Administration na Anglo-American University, Praha – bakalářské studium v oboru Business Administration a McKinsey, Recruiting Trainingu. Se zahraniční i tuzemskou praxí v poradenských, konzultačních i obchodních organizacích – US Business School Praha, McKinsey, Adecco, Robert Half International, KNO Worldwide. Milovnice sportu a společenského života.

 

Ing. PhDr. Zdeněk Kilian

Psycholog, terapeut a kouč, milovník, propagátor a uživatel transakční analýzy (TA).  Původně absolovent technické fakulty VŠZ v Praze (Vysoká škola zemědělská). Ve svém odborném životě prošel mnoho profesí, v managementu, obchodu a v soukromém podnikání.

Později vystudoval psychologii. Nyní  se věnuje rozvoji lidí a a pomáhá jim žít úspěšnější a spokojenější život. Pracuje v nejrůznějších kontextech (ve firmách, ve školách,ve věznici a klinické praxi). V koučování se specializuje  na performance (výkonový) a life (životní) koučink. Je členem české a evropské asociace TA. Dlouhodobě se připravuje  na akreditaci v TA poradenství. Jeho životní přesvědčení je, že každý člověk má kapacitu myslet, může se měnit a je OK. Milovník dobrého jídla, vína a sportu, skvělý společník a kamarád.

           

  • Odeslat zprávu